Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Vriens Archeo Flex

Vriens Archeo Flex

Vriens Archeo Flex is dé specialist op het gebied van flexibel personeel binnen de culturele erfgoedsector, ook voor reguliere vacatures kunt u terecht bij Vriens Archeo Flex.

“We zien dat binnen musea en culturele instelling vaak de beleving heerst dat, om een medewerker in te zetten, deze óf in dienst van de organisatie moet zijn, óf op vrijwillige basis werkzaamheden uitvoert, óf als ZZP-er kan worden ingehuurd. Meer smaken lijken er in hun veronderstelling niet te zijn.”  Echter, detacheren via een bureau als Vriens Archeo Flex hoort wel degelijk in dit rijtje van opties thuis.

Bij detacheren treedt Vriens Archeo Flex op als werkgever en neemt daarbij ook het werkgeversrisico weg bij de organisatie, alsmede de administratieve rompslomp die daarbij hoort. En ook heel belangrijk: de opdrachtgever blijft flexibel. Zij is met tussenkomst van Vriens Archeo Flex niet gebonden aan de ketenregeling waarbinnen slechts 3 tijdelijke contracten binnen de periode van maximaal 2 jaar mogen worden afgesloten, maar kan haast onbeperkt gebruik maken van tijdelijke overeenkomsten en wordt niet verplicht een medewerker een vast dienstverband aan te bieden. 

Ook voor werknemers bestaat er een meerwaarde om opdrachten uit te voeren op detacheringsbasis. Vaak wordt hen nu gevraagd om ZZP-er te worden om te kunnen worden ingehuurd door een organisatie. Maar velen van hen willen dat eigenlijk helemaal niet. Er komt nogal wat kijken bij ZZP-erschap en, zeker met de veranderde wet Dba, zijn er absoluut risico’s voor een ZZP-er. Vaak wordt gehoord dat een starter zich vooral op het werk wil richten, doen waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Hij zit helemaal niet te wachten op het oprichten en bijhouden van een eigen onderneming. Een andere meerwaarde voor een werknemer om op detacheringsbasis te werken, is dat hij flexibel is. Met de flexibiliserende arbeidsmarkt zien we een verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid en is een bepaalde mate van flexibiliteit steeds meer gewenst. De medewerker heeft de vrijheid om voor hem passende opdrachten eruit te pikken en in verschillende keukens te kijken.  En dat doet hij vanuit een en dezelfde werkgever, waardoor hij doorlopend recht heeft op pensioen, WW en andere rechtspositionele regelingen. Dit in tegenstelling tot een ZZP-er die alles zelf moet verzekeren.
Ook voor de flexibele inzet van zowel starters als meer ervaren personeel buiten de constructie van project Erfgoedtalent is Vriens Archeo Flex uw specialist! Vriens Archeo Flex is te bereiken via tel. 013-5132815 of info@vriensarcheo.nl.