Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Docent

Docent

Musea en erfgoedorganisaties worstelen met het borgen van kennis en duurzame zorg van hun collecties, het zoeken naar manieren om meer beweging te krijgen in het werk en meer in te spelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt. De beperkte financiële ruimte en het gebrek aan inzicht van beschikbaarheid van nieuw talent (buiten het eigen netwerk) zijn hier de voornaamste redenen van. Het aantal - en ook de omvang van - banen in de museum- en erfgoedsector in Nederland krimpt.
Tegelijkertijd staan er jaarlijks zo’n 700 pas afgestudeerde enthousiaste starters te popelen om zich in te mogen zetten binnen het werkveld van de museum- en erfgoedsector. Doordat ervaren professionals langer blijven doorwerken en de spaarzame vacatures vaak via een informeel netwerk worden ingevuld, hebben zij haast geen toegang tot een passende baan of project en blijft doorstroming beperkt. Voor kennisoverdracht, veranderende taken en aansluiting bij de nieuwe generaties heeft de museum- en erfgoedsector juist wel jonge mensen in alle lagen van de organisatie nodig.

We willen met project Erfgoedtalent een brug bouwen tussen jong en “oud” en de sector en de jonge mensen een stap verder helpen. Mensen uit het erfgoed- en museumveld die professioneel werkzaam zijn in de sector kunnen hier actief een bijdrage aan leveren. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van kennis middels het geven van een cursus / workshop gedurende een dag of dagdeel, maar ook voor andere vormen en ideeën staan wij absoluut open. Het betreft een vrijwillige investering in jong talent en kan betrekking hebben op de volledige breedte van het vak.

Herken jij je in bovenstaande omschrijving en vind je het leuk om je kennis en ervaring in te zetten voor de toekomst van de erfgoedsector?

Bij interesse kun je dit kenbaar maken via het contactformulier.