Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Vriens Archeo Flex

Vriens Archeo Flex

Vriens Archeo Flex is dé specialist op het gebied van (flexibel) personeel binnen de culturele erfgoedsector.

De flexibele schil binnen musea en culturele instellingen bestaat vaak uit vrijwilligers en ZZP-ers. Uitzend- of detacheringskrachten worden in deze sector, naar verwachting uit onbekendheid, zelden ingezet terwijl dit juist heel passend kan zijn.

Bij uitzenden en detacheren treedt Vriens Archeo Flex op als werkgever en neemt daarbij het werkgeversrisico weg bij de organisatie, alsmede de administratieve rompslomp die daarbij hoort. En ook heel belangrijk: de opdrachtgever blijft flexibel. Zij is met tussenkomst van Vriens Archeo Flex niet gebonden aan de ketenregeling waarbinnen slechts 3 tijdelijke contracten binnen de periode van maximaal 3 jaar mogen worden afgesloten, maar kan haast onbeperkt gebruik maken van tijdelijke overeenkomsten en wordt niet verplicht een medewerker een vast dienstverband aan te bieden.

Ook voor werknemers kent het uitvoeren van opdrachten op uitzend- / detacheringsbasis een meerwaarde. We zien in de sector veel ‘gedwongen ZZP-erschap’. Organisaties vragen medewerkers zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, zodat zij als zelfstandige kunnen worden ingehuurd, maar velen van hen willen dat eigenlijk helemaal niet. Er komt nogal wat kijken bij ZZP-erschap en, zeker met de aangescherpte Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), zijn er absoluut risico’s voor een ZZP-er. Daarnaast wil de medewerker zich vaak vooral op de inhoud van het werk richten: doen waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Hij zit helemaal niet te wachten op het oprichten en bijhouden van een eigen onderneming. Een andere meerwaarde voor een werknemer om op detacheringsbasis te werken, is dat hij flexibel is. Met de flexibiliserende arbeidsmarkt zien we een verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid en is een bepaalde mate van flexibiliteit steeds meer gewenst. De medewerker heeft de vrijheid om voor hem passende opdrachten eruit te pikken en in verschillende keukens te kijken. En dat doet hij vanuit een en dezelfde werkgever, waardoor hij doorlopend recht heeft op pensioen, WW en andere rechtspositionele regelingen. Dit in tegenstelling tot een ZZP-er die zelf voorzieningen moet treffen.

Projecten

Naast het reguliere uitzenden en detacheren voert Vriens Archeo Flex een aantal projecten uit, waaronder naast Erfgoedtalent ook project Specialistische kennisborging.

Specialistische kennisborging

Het project Specialistische kennisborging betreft een verlenging van een pilot, gericht op het creëren van kansen voor (junior)erfgoedspecialisten. Hierbij wordt gedoeld op specialisten waarvan er ‘slechts nog een handjevol in Nederland te vinden is’ of waarvan de kennis verloren dreigt te gaan (bijv. door vergrijzing of uitstroom naar buitenland). Het project sluit aan bij de constatering, zoals prominent genoemd in het Regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat de specialistische kennis en kennisontwikkeling in de museale sector onder druk staat. Met het actief stimuleren van meer startplekken voor junior specialisten in de museale sector wordt een eerste impuls gegeven om met dit knelpunt aan de slag te gaan. Doel is naast de kennisontwikkeling ook de kennisborging. Uitgangspunt hierbij is tevens een samenwerking van (minimaal) 6 maanden gedurende tenminste 24 uur per week. Vanuit het project behoort co-financiering tot de mogelijkheden.

Benieuwd wat Vriens Archeo Flex voor u of uw organisatie kan betekenen? Meer informatie vindt u op Vriens Archeo Flex of bel 013-5132815 of mail naar info@vriensarcheo.nl.

Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking!