Laat de sector groeien en bloeien!
Home > kansplaats

kansplaats

Musea en erfgoedorganisaties worstelen met het borgen van kennis en duurzame zorg van hun collecties, het zoeken naar manieren om meer beweging te krijgen in het werk en het beter kunnen inspelen op de flexibiliserende arbeidsmarkt. De beperkte financiële ruimte en het gebrek aan inzicht van beschikbaarheid van nieuw talent (buiten het eigen netwerk) zijn hier de voornaamste redenen van. Het aantal - en ook de omvang van - banen in de museum- en erfgoedsector in Nederland krimpt.
Tegelijkertijd staan er jaarlijks zo’n 700 pas afgestudeerde enthousiaste starters te popelen om zich in te mogen zetten binnen het werkveld van de museum- en erfgoedsector. Doordat ervaren professionals langer blijven doorwerken en de spaarzame vacatures vaak via een informeel netwerk worden ingevuld, hebben zij haast geen toegang tot een passende baan of project en blijft doorstroming beperkt. Voor kennisoverdracht, veranderende taken en aansluiting bij de nieuwe generaties heeft de museum- en erfgoedsector juist wel jonge mensen in alle lagen van de organisatie nodig.
 

Vriens Archeo Flex
Project Erfgoedtalent wordt uitgevoerd door Vriens Archeo Flex, een uitzend- en detacheringsbureau wat gespecialiseerd is in vacatures binnen de culturele erfgoedsector. Vriens Archeo Flex wil met project Erfgoedtalent een brug bouwen tussen jong en “oud” en de sector en de jonge mensen een stap verder helpen.

 

Doel
Starters de mogelijkheid bieden om werkervaring te vergroten en te bouwen aan een netwerk. Culturele organisaties de mogelijkheid bieden om op relatief veilige en laagdrempelige wijze te kunnen samenwerken met nieuw talent. Dit alles middels kansplaatsen.

 

Samenwerking en rolverdeling
Binnen project Erfgoedtalent wordt samengewerkt in een driehoeksverhouding, namelijk:

Werkgever:  Vriens Archeo Flex treedt op als werkgever en neemt daarbij het werkgeversrisico uit handen van de opdrachtgever, alsmede de administratieve rompslomp die daarbij hoort. De medewerker komt bij Vriens Archeo Flex in dienst en wordt gedetacheerd naar het bedrijf van de opdrachtgever. Vriens Archeo Flex zorgt voor alle werkgeverstaken, zoals het maken van een overeenkomst, salarisbetaling, ziekmelding, pensioen, etc. en zorgt voor de algemene begeleiding.

Opdrachtgever: De opdrachtgever is een organisatie actief binnen de culturele erfgoedsector. De opdrachtgever biedt een opdracht en een werkplek en is verantwoordelijk voor inhoudelijke begeleiding en praktische aansturing van de medewerker. 

Medewerker: Een gemotiveerde starter in de sector; niet langer dan twee jaar geleden afgestudeerd aan een kunst- en cultuurstudie (BA of MA) en geen betaalde werkervaring in de museum-en erfgoedsector.


Looptijd en voorwaarden
Bij deelname aan project Erfgoedtalent gaan we een samenwerking aan voor de duur van een kansplaats. Iedere kansplaats betreft een periode van minimaal een half jaar, minimaal 3 dagen per week, waarbinnen bij voorkeur wordt gewerkt aan een specifiek project en/of vraagstelling. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en talenten van de medewerker. De kansplaats wordt opgesplitst in 2 fasen.

 

Fase

Duur

Vergoeding

Reiskosten

Verlof

Traineeship

3 maanden

€ 300,00 (bij 3 dagen per week en anders naar rato)
 

Conform de regeling van de opdrachtgever

Recht op doorbetaald verlof conform de verlofregeling van de opdrachtgever

Detachering

(minimaal)

3 maanden

Inschaling van functie door opdrachtgever in haar loongebouw (salaris passend bij functie)

Conform de regeling van de opdrachtgever


Ontwikkeltraject
Gedurende het project doorloopt de medewerker naast 3 dagen werken een ontwikkeltraject wat wordt aangeboden door (erfgoed)professionals en bestaat uit een aantal praktijkgerichte workshops, met onderwerpen als sollicitatietechnieken, netwerken, etc. Deze dagen vinden plaats buiten werktijd en op wisselende locaties.

Selectie medewerker - kansplaats
Motivatie is binnen project Erfgoedtalent erg belangrijk. Kandidaten worden dan ook nauwkeurig geselecteerd voor deelname. De kandidaat schrijft zich bij Vriens Archeo Flex met CV en motivatie en op basis daarvan wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek gevoerd. Na dit gesprek wordt besloten of de medewerker wordt uitgenodigd voor een pitch. Hierin presenteert hij in het kort wie hij is, over welke kwaliteiten hij beschikt, waar zijn interesses liggen, hoe hij een samenwerking binnen het project ziet, etc. Bij ‘groen licht’ na de pitch wordt de kandidaat gevraagd een profielschets aan te leveren en een top10 van opdrachtgevers waar hij graag een kansplaats zou krijgen. Samen gaan we deze potentiële opdrachtgevers benaderen.

Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk dat organisaties een kansplaats-‘vacature’ uitzetten bij Vriens Archeo Flex en verzorgt Vriens Archeo Flex de werving en selectie van een passende kandidaat voor de opdracht.

 

Contactpersonen

Esther Vriens (directeur) & Quincy Amatsakio (HR medewerker). 

Bereikbaar via info@erfgoedtalent.nl, op tel.nr. 013-5132815 of via dit contactformulier