Home >Nieuws > Project Specialistische kennisborging voortvarend van start

Project Specialistische kennisborging voortvarend van start

Dit jaar is het project Specialistische kennisborging van start gegaan. Naast een onderzoek naar kennisborging in de erfgoedsector, heeft dit project als doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten. De erfgoedsector krijgt steeds meer te maken met bezuinigingen op de vaste formatie en met een toename van het aantal stagiaires, werkervaringsplaatsen en andere vormen van flexibilisering. Daarnaast nemen de komende jaren veel ervaren professionals afscheid. Er ontstaan grote uitdagingen op het gebied van kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met jonge specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.

Deze maand starten de eerste 2 specialisten binnen dit project.
Sanne Berbers gaat via Vriens Archeo Flex werkzaamheden verrichten voor de UvA, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Sanne heeft in 2018 haar studie Master of Science | Analytical Chemistry University of Amsterdam afgerond. Tevens heeft zij haar Master of Arts | Conservation and Restoration of Cultural Heritage - Conservation Science behaald. Zij gaat chemische analyses uitvoeren en verdergaand onderzoek doen. Daarnaast zal Sanne zich voornamelijk bezig houden met het beantwoorden van vragen vanuit het culturele erfgoedveld over conservering en restauratie. Ze doet dat onder andere door het toepassen van chemische analyses in samenwerking met collega’s van het Rijkserfgoedlaboratorium in het Ateliergebouw te Amsterdam.

Fjodor van den Broek gaat via Vriens Archeo Flex starten als kennisspecialist bij Museum van het Nederlandse Uurwerk / Museum Zaanse Tijd. Fjodor heeft zich na afronding van zijn opleiding als uurwerktechnicus aan de Vakschool Schoonhoven verder gespecialiseerd aan het West Dean College in Engeland in “Conservation of Clocks and Related Objects”. Fjodor gaat zich o.a. bezig houden met het documenteren, conserveren en restaureren van uurwerken.

Voor meer informatie over het project: http://www.erfgoedtalent.nl/nieuws/project-kennisborging

Het project specialistische kennisborging wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Mondriaan Fonds en uitgevoerd door RaadSaam en Vriens Archeo Flex.