Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Vacatures > Kennisspecialist

Kennisspecialist

Voor diverse musea en culturele instellingen in heel Nederland zijn wij op zoek naar “junior specialisten”.

Profiel:
Je bent een gedreven kandidaat die staat te popelen om zich verder te ontwikkelen tot een echte kennisspecialist. Je bent afgestudeerd aan een culturele studie en hebt 0 tot 5 jaar werkervaring binnen een specifiek kennisgebied. Binnen dit kennisgebied wil jij nog verder doorgroeien en daarmee zorgen voor kennisborging en –uitbreiding binnen de sector Cultureel Erfgoed.
Als vanzelfsprekend beschik je over uitstekende communicatieve eigenschappen en vakinhoudelijke kwaliteiten en ben je een inspirerende gesprekspartner voor collega’s uit diverse disciplines.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden zijn geheel afhankelijk van jouw specialisme en in overleg te bepalen.

Aanbod:
Praktische zaken als startdatum, werkweek, duur, etc. zijn afhankelijk van de opdracht(gever) en in overleg te bepalen.

Kennisspecialist:
Project Kennisspecialist betreft een pilot gericht op het creëren van kansen en door ontwikkelen van kennis voor junior specialisten. Het doel is de relatie te versterken tussen universiteiten en musea en ervoor te zorgen dat waardevolle kennis over de museumcollecties en vaardigheden voor collectiebeheer- en behoud wordt overgedragen aan de nieuwe generatie. Hieruit volgen verschillende werkateliers en werkervaringsplekken, bij musea en erfgoedinstellingen verspreid over het land.
Het project sluit aan bij de constatering, zoals prominent genoemd in het Regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat de specialistische kennis en kennisontwikkeling in de museale sector onder druk staat. Met het actief stimuleren van meer startplekken voor junior specialisten in de museale sector wordt een eerste impuls gegeven om met dit knelpunt aan de slag te gaan.
Project Kennisspecialist wordt uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Mondriaan Fonds, Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten. Zij zien hun bijdrage in het verlengde van het eerder ondersteunde en succesvol lopende project Erfgoedtalent. Project Kennisspecialist wordt uitgevoerd in eenzelfde constructie als project Erfgoedtalent middels kansplaatsen.

Regio:

Geheel Nederland

Dienstverband:

Nader te bepalen

Omvang:

Nader te bepalen