Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Vacatures > Kansplaats projectassistent (provincie Noord-Holland)

Kansplaats projectassistent (provincie Noord-Holland)

Voor onze opdrachtgever in de provincie Noord-Holland zijn wij op zoek naar een projectassistent die voldoet aan onderstaand profiel. 

Werkzaamheden:

Het gaat om een plek op onze museale afdeling bij de projectmanagers. De museale afdeling coördineert met name de volgende werkzaamheden voor musea:
1) Losse transporten
2) Interne werkzaamheden (onze art handlers voeren bij musea diverse werkzaamheden uit, incl. eventueel hulpmateriaal/verpakkingen)
3) Verpakkingen
4) Tentoonstellingen (internationaal / nationaal): het gaat dan met name om het regelen van weg- en luchttransporten, koerier arrangementen (o.a. tickets, overige informatie voor koeriers), het opstellen van installatieschema’s, regelen van verpakkingen en interne werkzaamheden, douaneafhandeling en vergunningen
5) Verhuizingen

Het idee is dat het erfgoedtalent de project managers assisteert en indien dit uiteindelijk mogelijk is zal deze ook zelfstanding werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Onderstaand nog wat meer informatie met betrekking tot de functie van een project manager:

Verantwoordelijkheden/kerntaken van een project manager:
Zorgen voor een juiste vaktechnische uitvoering van alle werkzaamheden betrekking hebbend op functie.
Zelfstandig coördineren van projecten zoals: afhandeling van opdrachten, informatieverstrekking aan en advisering van klanten en agenten, uitwerking en bewaking van opdrachten en verzorgen van benodigde documenten en vergunningen teneinde te voldoen aan gestelde kwaliteitseisen.

Het uitvoeren van de opdrachten conform het budget/offerte
Dit betekent o.m.
• Stellen van prioriteiten zo nodig in overleg met de Teamleider Museum Services;
• Bewaken van een kwantitatief en kwalitatief juiste werkuitvoering:
- Coördineren, afstemmen en regelen van alle operationele werkzaamheden (verpakking, opslag, transport, documenten, vergunningen, speciale begeleiding, verzekeringen, bijzondere wensen etc.) aan de hand van gedane offertestelling;
- Inspelen op en aanpassen aan veranderende situaties/ klantenwensen. Op de hoogte houden van betrokkenen
• Zorgdragen voor correcte financiële afhandeling van projecten zodanig dat zowel klanten- als bedrijfsbelangen gediend worden, hetgeen o.m. inhoudt:
- Bewaken/ bijstellen van begroting per project, eventuele wijzigingen schriftelijk bevestigen aan de klant.
- Zowel tijdens alsook na de uitvoering van het project het dossier inzichtelijk houden zodat de facturatie optimaal kan worden uitgevoerd.
• Verzorgen van alle op de transporten betrekking hebbende documenten, vergunningen, douaneformulieren e.d., rekening houden met aard van het product, bestemming,
• Vervaardigen van verpakkingsinstructies t.b.v. te vervoeren goederen.
• Het informeren van de diverse interne en externe afdelingen van de juiste informatie mbt het transport (bv afmetingen, adressen, telefoonnummers etc).

Dienstverband:

Start: per 1 juli a.s.

Omvang:

Minimaal 24 uur per week voor de duur van 6 maanden