Laat de sector groeien en bloeien!
Home > Vacatures > Oproep Conservatie / restauratiespecialist met chemische achtergrond

Oproep Conservatie / restauratiespecialist met chemische achtergrond

Het project Specialistische Kennisborging betreft een pilot gericht op het creëren van kansen voor juniorspecialisten. Het doel is de relatie te versterken tussen universiteiten en musea en ervoor te zorgen dat waardevolle kennis over de museumcollecties en vaardigheden voor collectiebeheer- en behoud wordt overgedragen aan de nieuwe generatie.

In samenwerking met musea, universiteiten en kennisinstituten in het land, wordt getracht een breed beeld te schetsen van de specialistische kennis in Nederland en de ambities om die voor de toekomst te behouden. Hieruit volgen verschillende werkateliers en werkervaringsplekken, bij musea en erfgoedinstellingen verspreid over het land.

Het project sluit aan bij de constatering, zoals prominent genoemd in het Regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat de specialistische kennis en kennisontwikkeling in de museale sector onder druk staat. Met het actief stimuleren van meer startplekken voor junior specialisten in de museale sector wordt een eerste impuls gegeven om met dit knelpunt aan de slag te gaan.

Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten,
Het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien hun bijdrage in het verlengde van het eerder ondersteunde en succesvol verlopen project Erfgoedtalent.

Voor dit project zijn wij op zoek naar een conservatie- / restauratiespecialist (in wording) met een chemische achtergrond.

Werkzaamheden:

De werkzaamheden hebben betrekking op restaureren, behouden en beschermen van kunst en de kennisoverdracht p dit gebied; met name onderzoek naar de chemische en fysische eigenschappen van verfsystemen en de invloed hierop van restauratiemethoden.

Functie-eisen:

- Opleiding en werkervaring op het gebied van conservatie en restauratie
- Een chemische / scheikundige achtergrond
- Aantoonbare affiniteit met kunst
- Ambitie voor specialisme op het gebied van chemische conservatie / restauratie

Regio:

Amsterdam

Dienstverband:

Minimaal 6 maanden

Omvang:

Nader te bepalen